Nieuwe structuur Buma na kritiek

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra reorganiseert. Het bestuur gaat van 24 leden naar 12, en zal worden samengesteld uit acht auteurs, vier uitgevers en een onafhankelijk voorzitter. Ook de nieuwe ledenraad die de communicatie tussen leden en bestuur directer moet maken, telt 12 leden. De zittingstermijn van het bestuur is niet meer onbeperkt: leden mogen maximaal twee keer voor een periode van vier jaar zitting nemen.

Gisteren stemde tijdens de algemene ledenvergadering in Amsterdam een meerderheid voor de gepresenteerde plannen voor bestuursvernieuwing, op advies van hoogleraar corporate governance Rienk Goodijk. Het huidige bestuur heeft zijn zetels ter beschikking gesteld. Uitgevers en auteurs kunnen hun kandidaten voordragen aan de benoemingscommissie. Individuele leden mogen zich met tien handtekeningen „naar voren schuiven”. Op 16 mei zal de benoemingscommissie de kandidaten presenteren.

Buma/Stemra wil dat het nieuwe bestuur transparant en controleerbaar wordt, en in de toekomst alle schijn van belangenverstrengeling moet voorkomt. De organisatie hoopt zo het vertrouwen terug te winnen. Vorig jaar kwam de organisatie onder vuur, onder meer doordat de muziekuitgevers de macht naar zich toe zouden trekken ten koste van de componisten. Later dat jaar stapte een bestuurslid op, omdat hij een componist had voorgesteld voor hem te bemiddelen bij een auteursrechtenkwestie, in ruil voor eenderde van de opbrengst.

„Er gaan hardere eisen gesteld worden aan het bestuur”, stelde interim-bestuursvoorzitter Leo de Wit, die de invoering van het nieuwe bestuursmodel begeleidt. „We willen auteurs en uitgevers die over de grens van hun eigen belang heen kunnen denken.” Audits en visitaties moeten voor extra controle zorgen.

Erwin Angad-Gaur van de vakbond voor musici en auteurs Ntb is niet tevreden. „Wij zien meer in 6 plus de voorzitter. In het huidige bestuur van 24 leden vormde zich een subgroep. Dat voorzie ik nu weer.” Ntb riep vorig jaar al op tot een fundamentele verbetering van de bestuursstructuur. Daarnaast zette de politiek de auteursrechtenorganisatie onder druk.

Vraagtekens worden geplaatst bij de beloofde transparantie. De opgestelde gedragscode stelt onder meer dat bestuursleden hun kritiek niet meer naar buiten mogen uitspreken.

    • Amanda Kuyper