Motie van afkeuring tegen Bleker haalt het niet

Foto AFP / Natalia Kolesnikova

Een motie van afkeuring tegen staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) is gisteravond laat verworpen. De door GroenLinks en de PvdA ingediende terechtwijzing kreeg alleen steun van de Partij voor de Dieren.

De indieners vinden dat Bleker niet genoeg doet om zijn nieuwe natuurbeleid rond te krijgen, zo meldt persbureau Novum. Zo krijgen de provincies niet genoeg geld om de nieuwe verantwoordelijkheden uit te voeren. Ook de moeizame manier waarop het natuurakkoord tot stand is gekomen verdient volgens de partijen geen schoonheidsprijs.

De regering wil verantwoordelijkheden naar provinciaal niveau overhevelen, waaronder het onderhoud en het beheer van natuurgebieden. Enkele provincies vreesden dat ze te weinig geld voor de nieuwe taken zouden krijgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat zevenhonderd miljoen wordt bezuinigd op natuur.

    • Annemarie Coevert