Meetlat voor biodiversiteit op boerderijen

Hoe groen is mijn bedrijf? Sinds kort kunnen boeren de mate van biodiversiteit op hun bedrijf meten met een nieuw instrument: de biodiversiteitsmeetlat. Het is een vragenlijst op internet, ontwikkeld door adviesbureau CLM, samen met de Universiteit Leiden. De lijst bestaat uit ongeveer veertig vragen over zes verschillende bouwstenen: vee, ras en gewas; functionele teeltmaatregelen; natuurgerichte teeltmaatregelen; kleine en lijnvormige natuur- en landschapselementen; grote natuurelementen, en natuurgerichte maatregelen op het erf. Met de lijst kan een boer nagaan of hij daadwerkelijk omstandigheden creëert voor grutto’s, vlinders en bloemrijke akkerranden. Ook afnemers zoals voedingsbedrijven kunnen beter bepalen hoe duurzaam een boer werkt. (NRC)