'Geen draagvlak, geen Spelen'

Door de financiële crisis kan Rome zich geen Spelen meer permitteren. De Nederlandse initiatoren achter het plan ‘2028’ zijn nog niet nerveus.

Brengt de economische crisis de kandidatuur voor de Olympische Spelen in Nederland in gevaar? De terugtrekking deze week van de Italiaanse hoofdstad Rome voor de Spelen van 2020 zou een vingerwijzing kunnen zijn. Geen sprake van, zegt directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF. „De financiële situatie van Italië is onvergelijkbaar met die van Nederland.”

‘Rome’ voelde zich gedwongen de race om de Spelen van 2020 te verlaten nadat de nationale regering alle garantstellingen had geweigerd (zie inzet). De steden die hun kandidatuur handhaafden zijn: Madrid, Tokio, Istanbul, Baku en Doha. Het IOC maakt op 7 september 2013 een keus.

Is de Italiaanse situatie te projecteren op de Nederlandse?

„Dat vind ik niet. Rome stond kandidaat voor de Spelen van 2020, Nederland eventueel voor die in 2028. In acht jaar kan er in economisch opzicht veel veranderen. Nu er in Nederland extra bezuinigd moet worden – ik hoor in Haagse kringen bedragen tussen de zeven en tien miljard euro – zijn er Kamerleden die zeggen: we moeten niet aan een bid voor de Olympische Spelen beginnen. Dat oordeel komt veel te vroeg. We zijn nog niet eens begonnen. Laten we volop doorgaan met uitvoering van Olympisch Plan 2028, waarmee we willen bereiken dat Nederland een gezonde samenleving wordt. Pas in 2016 beslissen we over een kandidatuur voor de Spelen.”

Maar de terugtrekking van Rome zet politici aan het denken. Maakt u zich daar dan geen zorgen over?

„Aan ons de taak politici uit te leggen dat ze te vroeg wat roepen. En natuurlijk, als in 2016 blijkt dat er geen groot draagvlak is voor het houden van Olympische Spelen in Nederland moeten we er niet aan beginnen. Maar laten we de tijd nemen om steun te verwerven. Natuurlijk zijn we niet blind voor de economische omstandigheden, zeker niet nu er een (milde) recessie is bijgekomen. Maar je kunt ook uit een economisch dal klimmen. Over vier jaar is de situatie mogelijk gewijzigd. En bedenk wel: in 2021 beslist het Internationaal Olympisch Comité (IOC) pas over de Spelen van 2028.”

Maar u weet toch ook dat Olympische Spelen zonder garantstellingen van de overheid onhaalbaar zijn?

„Absoluut. Dat blijkt uit alle bids. De Spelen zijn met het WK voetbal de twee grootste sportevenementen. Geen land ter wereld kan die zonder overheidssteun organiseren. De regering moet er all out achter staan.”

Gaan jullie de strategie aanpassen?

„Het is te vroeg om daarover iets te zeggen. De georganiseerde sport heeft vorige maand de Sportagenda 2016 vastgesteld, wat betekent dat we als sportland een positie in de toptien van de wereld nastreven en een verhoogde sportdeelname willen realiseren. Dát is momenteel de kern van het Olympisch Plan 2028. In de publiciteit mag dan al over een bid worden gerept, wij zijn daar nog niet mee bezig. Sterker, we hebben nog niet eens een bidcomité.”

Mooie doelstelling, maar het plan is bedoeld om uiteindelijk de Spelen naar Nederland te halen?

„Ja, maar dat is de stip aan de horizon. De eerste dingen eerst. Het plan gebruiken we om de samenleving gezond te maken. En die koppeling moeten we niet loslaten. Dan hebben we een krachtig middel om de Spelen binnen te halen. En dat hoeft per definitie niet in 2028 te zijn. Dat zou ook in 2032 kunnen.”

Ziet u ‘Rome’ als een incident?

„Mmm, ik zie wel een tendens dat het steeds moeilijker wordt steden te vinden voor grote sportevenementen. De wereldeconomie staat onder druk. Dus moet je goed over een kandidatuur nadenken. Mochten we om economische redenen van een bid voor de Spelen afzien dan hebben we wel gezorgd voor een gezondere samenleving. Nou, dat is de kern van het Olympisch Plan 2028.”

Is het niet verstandig zo snel mogelijk een keus voor een stad te maken?

„Dat is niet strikt noodzakelijk. Er is mede onder druk van de overheid afgesproken dit voorjaar een stad te kiezen. Nu beconcurreren Amsterdam en Rotterdam elkaar. Dat vind ik niet wijs. Die keus kan goed in 2016 gemaakt worden. In Engeland is pas in 2000 besloten Londen kandidaat te stellen voor 2012.”

    • Henk Stouwdam