Correcties en aanvullingen

Rob ’t Hart

De foto bij het artikel Designprijs Rotterdam gaat naar maquette die leegstand in Nederland verbeeldt (13 februari, pagina 3) is niet gemaakt door bureau Rietveld Landscape, maar door Rob ’t Hart.

Martha van Eerdt

In het artikel Bestrijdingsmiddelen vervuilen drinkwater (16 februari, pagina 7) wordt onderzoeker Martha van Eerd van het Planbureau voor de Leefomgeving geciteerd. Ze heet Martha van Eerdt.