Correcties & aanvullingen

Bij het artikel ‘Sarkozy: van redder tot waaghals’ (De wereld over, pagina 9) stond gisteren de verkeerde auteursnaam vermeld. Het artikel is geschreven door Mark Beunderman.