Brief van Frans Timmermans

Twee A4’tjes telt de brief die Frans Timmermans gisteren per mail aan zijn fractiegenoten stuurde. Aanleiding was een interview in Trouw met Job Cohen en Hans Spekman.

We moeten linksom uit de crisis komen, luidt de kop boven het vraaggesprek met partijleider Job Cohen en partijvoorzitter Hans Spekman dat gisteren in dagblad Trouw verscheen. Het waren vooral hun antwoorden op de laatste vraag waar Timmermans zich boos over maakte:

Waarom pakt u de SP niet steviger aan? Daar zitten veel van uw kiezers.Spekman: „Als je je idealen wilt verwezenlijken, dan val je aan wie verder van je weg staat. Natuurlijk denken we verschillend over de AOW en over de financiën. Maar die verschillen zijn vele malen kleiner dan de verschillen met het kabinet.”Cohen: „Als ik alles overzie, staan zij wat uitgangspunten betreft waar wij staan. Maar er zijn grote verschillen. Europa bijvoorbeeld. Dat is echt een groot verschil.”

Beste Job en Hans, staat er boven de brief die Timmermans daarop aan de gehele Tweede Kamerfractie van de PvdA stuurde. Enkele fragmenten:

„Reageren doe ik dan maar per mail, want mij is niet de kans vergund dit in de fractie te bespreken. En dat is jammer. Over strategische keuzen moet de fractie zich uit kunnen spreken, vind ik. Want, Job, je geeft dit interview als onze voorzitter en dus ook namens ons. En eerlijk gezegd voelde ik mij niet thuis bij alles wat er door jullie is gezegd.”

„Maar ik wil nu ook graag mijn mening geven over waar ik het niet mee eens was. In de eerste plaats de hopeloze propositie om ons als ‘SP light’ te positioneren. Het zal het beeld van het journaal van afgelopen maandag alleen maar versterken. Roemer zal victorie kraaien en de SP hoeft slechts minzaam vast te stellen dat de PvdA eindelijk van het neo-liberale pad af lijkt te gaan, maar gelukkig is er inmiddels allang een echte sociaaldemocratische beweging en die heet SP. Dus tactisch en strategisch vind ik dit onverstandig.”

„Maar ook inhoudelijk heb ik hier grote bedenkingen bij. De verschillen tussen ons en de SP gaan veel verder dan Europa, die betreffen vrij fundamenteel hoe wij de samenleving zien en welke rol wij voor de overheid daarbij in gedachte hebben.”

„Zoals ik dinsdag in de fractie heb betoogd, de verzorgingsstaat is opgebouwd op basis van twee belangrijke ‘artikelen’ in ons sociaal contract: de mogelijkheid van sociale stijging voor mensen aan de onderkant van de samenleving en het bieden van ‘comfort’ over de eigen positie en vooruitzichten aan de middengroepen.”

„En dus is al honderd jaar sociaaldemocratisch beleid opgebouwd rond het scheppen en onderhouden van solidariteit vanuit de middengroepen. Dat is een wezenlijk en duurzaam verschil met de benadering van de SP. Jullie interview geeft sterk de indruk dat jullie afscheid willen nemen van de traditionele sociaaldemocratische benadering en dat vind ik buitengewoon onverstandig en hoogst onwenselijk.”

„Moeite heb ik ook met jullie neiging Wim Kok voor zo’n beetje alles wat er mis is verantwoordelijk te maken. Sentimenten zijn sentimenten en die spelen in de politiek van vandaag een hoofdrol, maar ik heb absoluut niet de behoefte mee toe doen aan die misplaatste zelfkastijding. De PvdA heeft een absolute hoofdrol gespeeld in het overwinnen van de diepe, diepe crisis van eind jaren zeventig tot eind jaren tachtig. Onder leiding van Wim Kok heeft ons land een onvoorstelbare en wereldwijd geroemde economische dynamiek tot stand gebracht, die onder meer heeft geleid tot 1 miljoen extra banen en significant hogere uitgaven voor onderwijs en zorg. Wees verdorie trots op die erfenis!”

„Wie oprecht aan de wereld en aan het Nederland van morgen wil denken,mag niet vervallen in nostalgie over gisteren. De sociale sentimentaliteit van de SP over het verleden is, vrij naar Oscar Wilde, links cynisme. Want ook bij de SP weten ze dat ze praten over een verleden dat nooit heeft bestaan, in de hoop mensen aan boord te krijgen voor een toekomst waarvan ze weten dat deze zich nooit zal voordoen. Mijn partij mag nooit een partij worden die illusies verkoopt omdat we daarmee de volgende verkiezingen denken te kunnen winnen.”