Bij aanbesteden van politieauto's veel mis

De aanbesteding van 12.000 nieuwe dienstauto’s voor de politie is allesbehalve efficiënt verlopen. Dat concludeert de commissie die in opdracht van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) onderzoek deed naar de aanbesteding van de politieauto’s. Daarbij zou volgens concurrenten bij voorbaat hebben vastgestaan dat Volkswagen-importeur Pon de opdracht in 2010 zou krijgen.

De commissie, onder leiding van Maarten Schouten, oud-bevelhebber van de landmacht, heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd. Het is aanbestedende partijen toegestaan dermate hoge eisen te stellen dat er leveranciers uitgesloten raken. Maar, schrijft de commissie ook, het valt niet uit te sluiten „dat een rechter anders zou oordelen”. En doelmatig was de procedure zeker niet.

Verder schrijft de commissie dat er een justitieel onderzoek loopt naar politiefunctionarissen die niet integer zouden hebben gehandeld in deze aanbestedingsprocedure – dat zou om strafbare feiten gaan.

De bezuiniging van 32 miljoen euro die het ministerie met de grote aanbesteding had beoogd, blijkt ook niet haalbaar te zijn. Die valt zeker 7 miljoen euro lager uit. Afwegingen over de inzetbaarheid van de auto’s en de kosten daarvan zijn „niet of niet op het juiste niveau gemaakt”, aldus Schouten.

Minister Opstelten stuurde gisteren tegelijk met het rapport zijn reactie naar de Tweede Kamer. Hij „erkent dat het proces zeker niet vlekkeloos is verlopen” en neemt de aanbevelingen van Schouten deels over. Dat betekent onder andere dat vanaf nu de Tweede Kamer geïnformeerd wordt als de politie aanbestedingen doet van boven de 100 miljoen euro.

Ook gaat Opstelten bij de nieuwe nationale politie „checks and balances” inbouwen om het inkoopproces te waarborgen. Daarover schrijft Schouten dat „er onvoldoende ruimte is geweest voor tegengeluid op kritische punten in het aanbestedingsproces”. De politie reageerde niet adequaat op vragen van andere inschrijvers en had een „zeer formele opstelling”.