3

Werkgevers investeren nauwelijks meer in scholing of opleiding van het eigen personeel dan tien jaar geleden.