2

Werkgevers geven steeds minder gehoor aan de kabinetswens om overtollig personeel te begeleiden naar ander werk.