Werkloosheid stijgt naar zes procent - ‘loopt waarschijnlijk verder op’

De werkloosheid is in januari met 0,2 procent gestegen naar zes procent. Het aantal mensen zonder werk is met achttienduizend toegenomen, en kwam daarmee uit op 474 duizend, zo meldt het CBS vanochtend.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal ingeschreven werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in januari is opgelopen. Hiermee is de werkloosheid opgelopen tot het niveau dat het CPB gemiddeld voor 2012 had berekend, zo twittert onze economieredacteur Menno Tamminga vanochtend:

Twitter avatar menno_tamminga Tamminga Werkloosheid in januari volgens CBS 474.000, nu al niveau dat CPB gemiddeld voor 2012 had ingetekend. Wanneer wordt recessie crisis?

Economieredacteur Patricia Veldhuis noemt het een “hele forse stijging”, die eigenlijk een maand eerder al verwacht werd:

“In december bleven de werkloosheidscijfers tot verbazing van velen gelijk. Je zou kunnen zeggen dat deze maand wordt goedgemaakt wat in december is achtergebleven. Toch is het een opvallende hoge stijging. Zelfs tijdens de vorige crisis in 2004/2005 lag de werkloosheid minder hoog dan nu. Dat is voornamelijk te verklaren doordat bedrijven te kampen hebben met een crisis op een crisis. De reserves van bedrijven zijn op. Nu Nederland in een recessie verkeert worden grote bedrijven als Nedcar en Wegener hard in de kern geraakt. De kans is erg groot dat de werkloosheid de komende maanden verder op zal lopen.”

Werkloosheid nog altijd hoger onder vrouwen

In december vorig jaar kwam de werkloosheid uit op 455.000 personen, waarmee het percentage bleef steken op hetzelfde niveau als tijdens de piek in februari 2010. Onder mannen is het werkloosheidspercentage een half procentpunt hoger dan toen. Bij vrouwen is het aandeel werklozen gelijk gebleven. De werkloosheid onder vrouwen is wel nog steeds hoger dan onder mannen.

Onder jongeren is de werkloosheid, ondanks een toename in januari, nog steeds lager dan bijna twee jaar geleden. Bij mensen van boven de 25 jaar ligt het aantal mensen zonder werk wel hoger dan begin 2010.

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in januari ten opzichte van december toe met acht procent, naar 292 duizend. In de eerste maand van dit jaar werden 56 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 29 procent meer dan in december. Het aantal beëindigde uitkeringen kwam uit op 34 duizend, een toename van bijna tien procent ten opzichte van een maand eerder. Meer dan gemiddeld steeg het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen met 33,1 procent.

    • Annemarie Coevert