Verhagen zegt financiële steun toe bij eventuele overname NedCar

De werkloosheid is opgelopen tot boven het niveau van de vorige recessie, meldt het CBS vandaag. Banenbehoud is van cruciaal belang, zo bleek ook gisteren in een debat over NedCar in Born.

‘De Jappen moeten lappen’, klonk het gisteren op het Malieveld in Den Haag. Zo’n duizend werknemers van NedCar waren daar, vanuit het Limburgse Born, naartoe getrokken, vanwege het Kamerdebat, ’s avonds, over de aangekondigde sluiting door het Japanse Mitsubishi van NedCar.

Zelden trok een demonstratie op het Malieveld zoveel sympathiserende fractiewoordvoerders. Ook minister Verhagen (Economische Zaken, CDA) betuigde adhesie en beloofde zich niet neer te leggen bij sluiting na 2012. „Ik zet alles op alles om dat te realiseren”, zei hij. „Als er ergens in de wereld een bedrijf is dat NedCar aan het werk kan houden, moeten onze mensen in het buitenland dat kunnen vinden.”

Sluiting van NedCar, terwijl Nederland formeel in een recessie is beland, raakt de voormalige mijnstreek hard. Bij het bedrijf werken 1.500 mensen. Nog eens 1.500 arbeidsplaatsen in de toeleveringsindustrie staan op de tocht. Net als 300 arbeidsplaatsen bij de sociale werkplaatsen in de regio. Terwijl er nauwelijks vervangende werkgelegenheid is. Bij het UWV staan 2.100 vacatures geregistreerd, waarvan 31 voor productiepersoneel. Lager opgeleid technisch personeel zal nauwelijks meer aan de slag kunnen. En dat terwijl de werkloosheid in kernsteden als Heerlen, Sittard en Kerkrade al boven de 10 procent ligt.

Woordvoerders van de Kamerfracties toonden zich ook in het spoeddebat solidair. „Dit is een partijoverstijgend debat”, zei PVV-woordvoerder Van Vliet,

Die eensgezindheid leidde aan het eind van de avond zelfs tot een nagenoeg unanieme motie. Daarin wordt Verhagen opgeroepen er bij Mitsubishi op aan te dringen alles in het werk te stellen een doorstart van NedCar mogelijk te maken. En als dat niet lukt, er in elk geval voor te zorgen dat er een gedegen sociaal plan komt.

Verhagen kreeg de boodschap om zich daar, tijdens een werkbezoek aan Japan volgende week, sterk voor te maken. Hij zegde toe te gaan werken aan een doorstart van NedCar. Volgens hem zouden potentiële kandidaten zich al gemeld hebben en kan een overnamekandidaat rekenen op financiële steun van de overheid. Verhagen heeft de ambassades wereldwijd gemobiliseerd om zo’n overnamekandidaat te vinden.

Maar de minister waarschuwde ook dat er zonder een overnamekandidaat met een goed bedrijfsplan, geen toekomst is voor NedCar. De overheid kan meedenken over de toekomst van het bedrijf en daar ook een actieve rol in spelen. „Maar ik kan niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. De overheid is geen goede autofabrikant.”

    • Jos Verlaan