Toneelgroep A'dam maakt minder werk

Toneelgroep Amsterdam, het grootste Nederlandse gezelschap, bezuinigt. Minder voorstellingen vanaf 2013, maar vijf ‘jonge makers’ krijgen juist vrij baan.

Vier voorstellingen minder van Toneelgroep Amsterdam, tussen 2013 en 2016. Dat is het resultaat van de rijksbezuiniging op het grootste Nederlandse toneelgezelschap. TA levert 370.000 euro in. Maar in plaats van in de programmering vervolgens op zeker te spelen, geeft het gezelschap ruim baan aan jonge makers.

Dat staat in de plannen van TA voor de periode 2013-2016, die het gezelschap vandaag bekend maakt. TA rekent op 2,5 miljoen euro subsidie, plus 250.000 euro extra voor internationale activiteiten. TA is het enige Nederlandse gezelschap dat voor die extra subsidie een aanvraag heeft gedaan.

Eén voorstelling per jaar minder: twee kleine en twee grote. Directeur Ivo van Hove: „Dat is schadelijk voor ons imago, en is strijdig met de wens om meer publiek te bereiken.” En dan komen de bezuinigingen van de gemeente Amsterdam daar straks nog eens bovenop. Van Hove roept de gemeente dan ook op om niet nog meer op zijn gezelschap te bezuinigen. „We werken al zo efficiënt mogelijk. Met reprises compenseren we voorlopig het tekort aan nieuwe voorstellingen, maar dat is een kortetermijnmaatregel. Op den duur dunnen zo het aantal te hernemen voorstellingen uit. Minder voorstellingen betekent minder opbrengsten uit kaartverkoop etcetera. Dan stort het kaartenhuis in elkaar.”

En dat terwijl, vindt Van Hove, TA nu juist zo’n grote verantwoordelijkheid neemt op het gebied van talentontwikkeling. De twee makers die de afgelopen vier jaar een ontwikkeltraject bij TA doorliepen, Eric de Vroedt en Thibaud Delpeut, groeien beide dit jaar door naar de grote zaal, en maken ieder tussen 2013 en 2016 nog twee grote zaalvoorstellingen bij het gezelschap. Daarnaast trok TA Susanne Kennedy aan, die twee grotezaalproducties en één kleinere voorstelling zal maken. En er is nieuwe aanwas op het gebied van talentontwikkeling: TA-acteur Jacob Derwig en nieuwkomer Julie Van den Berghe zullen beiden regisseren in de kleine zaal.

    • Herien Wensink