Schultz: geen extra geld naar spoor

Minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen trekt geen extra geld uit voor het spoor. Dit zei zij in een reactie op het zeer kritische rapport Wissel op de Toekomst, dat vanochtend door de parlementaire onderzoekscommissie Onderhoud en Innovatie Spoor werd gepresenteerd.

Foto NRC / Arjan de Jongh

Minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen trekt geen extra geld uit voor het spoor. Dit zei ze vanmiddag in een reactie op het zeer kritische rapport Wissel op de Toekomst, dat vanochtend door de parlementaire onderzoekscommissie Onderhoud en Innovatie Spoor werd gepresenteerd.

Schultz denkt dat het met de huidige middelen goed mogelijk is om verbeteringen te realiseren:

“Het rapport concludeert dat we internationaal gezien een goed netwerk hebben. Ik zal er alles aan doen om dat te behouden, en ik denk dat dat met de huidige middelen kan. Als het rapport aanleiding geeft om zaken anders te doen dan zullen wij dat doen, maar vooralsnog zie ik die aanleiding niet.”

Het rapport was ook uiterst kritisch over de manier waarop de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de besteding van de spoorbudgetten. Die zou niet transparant zijn.
GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent reageerde volgens persbureau Novum geschokt. Ze spreekt van een “stiefmoederlijke behandeling van het spoor” als gevolg van “de fixatie op extra asfalt”. Schultz ontkent dat er geld dat bestemd is voor het spoor aan meer snelwegen wordt uitgegeven. “Al het geld dat we uittrekken voor wegen, voor vaarwegen en voor het spoor komt altijd terecht bij de sector waar het thuishoort”, zei de minister.

VVD en ChristenUnie willen ‘rigoreuze ingrepen’ van Schultz

De VVD concludeert naar aanleiding van het rapport dat de zorgen die de partij zich maakte over de toestand van het spoor terecht waren. “Er moet voor de spoorinfrastructuur een langetermijnvisie komen waarvoor de minister en de Kamer de noodzakelijke maatregelen moeten kunnen afdwingen”, zei Kamerlid Charlie Aptroot.

De ChristenUnie, die samen met de VVD het initiatief nam voor het parlementaire onderzoek, pleit voor “rigoureuze ingrepen”. De minister moet volgens Arie Slob “de regie pakken en met concrete acties het spoor voor de lange termijn robuust, veilig en snel maken”.

In het rapport staat dat er onvoldoende regie en visie op het spoor is. De strategie is veel te veel gericht op besparingen op de korte termijn, wat een risico vormt voor de kwaliteit van het spoorstelsel. “De minister van Infrastructuur en Milieu moet geen incidentenminister zijn, maar de systeemverantwoordelijkheid waarmaken”, stelt de onderzoekscommissie onder leiding van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

    • Pim van den Dool