Sarkozy: van redder tot waaghals

Sarkozy grijpt het Franse voorzitterschap van de EU aan om een internationale leidersrol op te eisen. Hij richt in juli 2008 de ‘Unie voor het Middellands Zeegebied’ op, van EU-landen, Turkije, Israël en enkele Arabische landen. De internationale crises tijdens het voorzitterschap komen gelegen. Sarkozy is vaak op zijn best als de tijden spannend zijn. De Russische inval in Georgië in augustus biedt hem een kans zich als vredesstichter te profileren. Wanneer de kredietcrisis uitbreekt, haalt de ‘omnipresident’ Europese leiders naar Parijs voor toppen buiten de geijkte structuren. Sarkozy krijgt lof voor zijn rol als voorzitter.