Onderwijsraad waarschuwt voor meer verplichtingen op scholen

Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs op bezoek bij bassisschool het Kompas in Drenthe. Foto NRC / Merlin Daleman

Scholen moeten meer ruimte krijgen om eigen keuzes te maken over het onderwijs dat ze geven. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies dat vanmiddag is aangeboden aan minister van Onderwijs Van Bijsterveldt.

Volgens de Onderwijsraad moet de overheid de normen stellen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Deze normen hebben betrekking op onder meer de prestaties, de examens en de bevoegdheidseisen van leerkrachten. Maar te veel verplichtingen zijn volgens de raad niet goed. “Het verplichtende karakter van extra toetsen en examens leidt tot vrees voor een afrekencultuur.”

De raad waarschuwt ook voor “meetfixatie”. Daarbij wordt meten een doel op zich “in plaats van een middel om te komen tot schoolverbetering”. Zover is het op dit moment nog niet, maar “het is zaak dat Nederland zich ook niet verder op dit pad begeeft”. Meer vrijheid voor scholen is wenselijk, is de conclusie van de raad.

‘In goed onderwijs is ruimte voor diversiteit en eigenheid’

De Onderwijsraad stelt ook dat “goed onderwijs gebaat is bij ruimte voor diversiteit en eigenheid”. Scholen verantwoorden zich naar hun maatschappelijke omgeving en de ouders over accenten die zij leggen in het onderwijs passend bij hun visie, hun leerlingenpopulatie of bij lokale omstandigheden.

De Onderwijsraad adviseert altijd in zeer zorgvuldig gekozen bewoordingen, maar in het advies van vandaag zit een waarschuwing aan de politiek, schrijft onze onderwijsredacteur Bart Funnekotter vanmiddag in NRC Handelsblad:

“Zowel overheid als onderwijs moet uit de voeten kunnen met de aanbevelingen. Toch laat het advies van vandaag zich lezen als een waarschuwing aan de politiek: geef de professionals in het onderwijs de ruimte om hun werk te doen. Leraren en schoolbesturen moeten zich achteraf verantwoorden voor hun prestaties, maar ze moeten de kans krijgen het onderwijs naar eigen inzicht in te richten.”

    • Pim van den Dool