Ondervoeding bedreigt groei van half miljard kinderen

Jaarlijks sterven mede door ondervoeding ongeveer 2,6 miljoen kinderen in de wereld. Nog eens 500 miljoen kinderen lopen het risico achter te blijven in hun fysieke en geestelijke ontwikkeling door gebrek aan voedsel.

Met deze waarschuwing komt de internationale hulporganisatie Save the Children in een gisteren vrijgegeven rapport, dat zich vooral concentreert op de situatie in India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria en Peru. Juist gisteren ook riepen de Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis op tot meer financiële hulp voor de Sahellanden. Daar lijden veertien miljoen mensen, onder wie kinderen, aan ondervoeding en dat aantal dreigt snel toe te nemen.

Uit het onderzoek van Save the Children blijkt dat veel armere gezinnen ondanks economische groei in hun landen meer moeite dan voorheen hebben hun kinderen en zichzelf te voeden. Dit is vooral te wijten aan de sterk gestegen voedselprijzen. Het gaat om arme gezinnen met weinig opleiding die meestal ook de grootste aantallen kinderen hebben.

Van de ondervraagden kon dertig procent minder eten kopen dan vroeger. Ook was hun dieet kariger geworden. Gemiddeld zei een derde soms wel een week achtereen slechts basisvoedsel als brood of rijst van slechte kwaliteit te eten. Alleen in Bangladesh was de toestand in dit opzicht iets gunstiger. Ruim de helft zei zelden of nooit betere en voedzame zaken als vlees, melk of groente te kunnen aanschaffen. Een op de zes kinderen ging niet langer naar school omdat het kind moest helpen geld te verdienen voor het gezin.

Volgens Save the Children is in Bangladesh 48,6 procent van de kinderen onder de vijf jaar achtergebleven in hun groei. Onder de armste 20 procent van de bevolking is het aantal in groei achtergebleven kinderen twee keer zo hoog als in andere groepen. Een op de vijftien kinderen in het land sterft al voor hij of zij vijftien jaar is.

Te weinig voeding, en voedsel van slechte kwaliteit, kunnen bij kinderen in met name de eerste twee jaar van hun leven tot blijvende schade leiden, omdat juist dan hun lichaam en hun hersenen zich het snelst horen te ontwikkelen. Langdurige ondervoeding in deze fase kan de groei blijvend afremmen en tot een vermindering leiden van hun IQ met 15 procent.

Wereldwijd is de toestand overigens sterk verbeterd. In 1960 haalden nog twintig miljoen kinderen niet de leeftijd van vijf jaar. Nu ligt dat cijfer op 7,6 miljoen, terwijl de wereldbevolking meer dan verdubbeld is.

De wereld heeft Afrikaanse boeren nodig: pagina 30