Notarissen eisen vertrek bestuur beroepsvereniging

Er bestaat grote onvrede onder notarissen over het bestuur van de eigen beroepsorganisatie. Vanochtend hebben alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland, gezamenlijk 3.300 man, een e-mail ontvangen waarin een groep rebellerende notarissen de leden oproept het huidige bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) af te zetten.

De ontevreden notarissen, opererend onder de naam ‘Notaris voor rechtszekerheid’ zeggen het vertrouwen in de KNB volledig te hebben verloren. De beroepsorganisatie zou zich te weinig weren tegen uitholling van het vak door de politiek. Zij spreken van een „gevaarlijke ontwikkeling”. Notaris Jef Oomen, die het woord voert namens de ontevreden notarissen, zegt dat onder aanvoering van de ministeries van Financiën en Economische Zaken de rol van de notaris wordt bedreigd. „Dit kabinet wil de regels te veel versimpelen. Dat gaat ten koste van de rechtszekerheid en het ministerie van Justitie en onze beroepsorganisatie komen hier onvoldoende tegen in het geweer.”

Alle notarissen in Nederland zijn verplicht lid van beroepsorganisatie KNB. Volgens Oomen stelt het bestuur zich te veel op als „een orde met een publieke taak” die niet de belangen behartigt van de achterban. „Wij zijn te weinig zichtbaar, terwijl juist het publieke belang op het spel staat.”

Het verwijt is dat notarissen door de overheid „buitenspel” worden gezet. Straks is er geen notariële akte meer nodig bij de oprichting van een besloten vennootschap of bij de verkoop van een woonhuis. Oomen: „Maar geeft de bank straks nog een lening aan die bv als onduidelijk is wie de aandelen heeft of wie in de directie zit? Straks controleert niemand of de verkoper van een huis failliet is, waardoor de koper zijn geld kwijt kan raken. Dit zal ten kosten gaan van de rechtszekerheid en van het vertrouwen in het economisch verkeer.”

Gisteravond is er crisisoverleg geweest tussen het bestuur van de beroepsorganisatie en de actievoerders. Zij hebben het bestuur verzocht op 5 april een ledenvergadering uit te schrijven waarin notarissen een nieuw bestuur kunnen kiezen, want de huidige situatie vergt „een ander beleid en andere organisatie, waaronder een professioneel bestuur dat voor jaren wordt benoemd, met een efficiënt bureau”.

Rond het middaguur had volgens een woordvoerder van de protesterende notarissen al ruim een op de vijf notarissen in Nederland gereageerd op de stelling dat het bestuur van KNB moet worden vervangen. Daar zegt 90 procent van de respondenten het mee eens te zijn.

De KNB was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

    • Jeroen Wester