Gerd Leers neemt afstand van PVV-site

Het zou zíjn meldpunt niet zijn. Met die woorden gaf minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel, CDA) gisteren als eerste bewindspersoon een inhoudelijke reactie op het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen van gedoogpartner PVV. „Ik zou dat initiatief nooit zo genomen hebben”, zei Leers gisteren. Premier Rutte weigert tot nu toe om inhoudelijk te reageren op het meldpunt.

Leers is juist degene die in Europa een strijd levert voor een van de PVV-standpunten. Hij probeert in andere Europese landen steun te krijgen voor het aanscherpen van de Europese richtlijn voor gezinshereniging. Zijn eigen CDA zei gisteren in te zien dat zo’n meldpunt nadelig kan uitpakken voor Leers’ kansen. CDA-Kamerlid Raymond Knops zei: „Natuurlijk baal ik ontzettend. Wij vinden dit onverstandig, omdat de steun door dit soort initiatieven afneemt.” Leers zei zelf dat hij zal uitleggen aan zijn EU-collega’s dat het PVV-meldpunt vooral bedoeld is om problemen te signaleren.

De aanscherpingen die het kabinet wil, behelzen onder andere een verhoging van de leeftijdsgrens voor een partner, het maximaal één keer per tien jaar toelaten van een partner en invoering van een borgsom. Eurocommissaris Malmström (Binnenlandse Zaken) zei vorig jaar al daar niets in te zien. Vorige week bleek op een hoorzitting in de Kamer dat de Europese raad van ministers in het geheim besloten heeft om de Europese richtlijn niet aan te scherpen.

Volgens de oppositie wordt het tijd dat Leers erkent dat het hem niet gaat lukken om de eisen aan te scherpen. „Dit is een kansloze én heilloze weg”, zei Diederik Samsom (PvdA) gisteren. D66’er Gerard Schouw vergeleek Leers’ strijd met een slechte soap, waarvan iedereen uitziet naar de laatste aflevering. Schouw wil verder van Leers weten hoeveel geld de strijd om de regels te versoepelen het kabinet tot nu toe heeft gekost.