Geld onderhoud spoor ging naar andere zaken

Zeker 1,4 miljard die bestemd was voor onderhoud aan het spoor is de afgelopen jaren besteed aan andere zaken, zoals wegen, studies en het opvangen van tegenvallers van de hogesnelheidslijn. Het is onduidelijk hoe de kwaliteit van het spoor nu is. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Wissel op de toekomst dat vandaag is gepresenteerd.

Een commissie van Tweede Kamerleden onderzocht het afgelopen jaar de problemen op het spoor. De commissie maakt zich „ernstige zorgen” over de kwaliteit van het spoor en de risico’s voor de veiligheid op langere termijn. Infrabeheerder ProRail „maakt haar controlerende taak niet waar”, zegt commissievoorzitter Attje Kuiken (PvdA). Aannemers gebruiken steeds vaker tweedehandsmaterialen voor onderhoud. Het rapport over het spoornet: „Het risico bestaat dat er een soort broek met verstelde lappen ontstaat.”

De commissie is ook zeer kritisch over het functioneren van minister Schultz (Infrastructuur, VVD). Ze is alleen bezig met besparingen op de korte termijn en is een „incidentenminister”. Ze neemt besluiten „zonder deugdelijke informatie” en informeert de Kamer onvoldoende. Kuiken: „Er is veel te weinig samenhang in de spoorsector. Dat is iets dat de minister moet bewaken.”

Symbolisch is het nieuwe veiligheidssysteem ERTMS, door de hele spoorsector als hét systeem van de toekomst gezien. ERTMS kan „goedkoop en stabiel” ingevoerd worden, en het scheelt aanleg van extra spoorrails. Wachten op een proef is niet nodig. Schultz moet nu „actie ondernemen”, aldus de commissie, waarin ook Schultz’ partijgenoot André Bosman zit.

Schultz moet ook scherpere eisen aan NS stellen in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet, die de komende maanden verder wordt ingevuld. Zo moet ze vastleggen hoe vaak treinen moeten rijden. Ook is de vergoeding die NS betaalt voor het hoofdrailnet internationaal gezien laag. De commissie stelt verder, net als de Algemene Rekenkamer eerder, dat er nog 1,4 miljard euro onderhoudsbudget op de plank ligt. Schultz ontkende dat eerder en sprak over 364 miljoen. Internationaal gezien wordt er in Nederland weinig geld voor onderhoud uitgetrokken.

Weeffouten: pagina 25