Gebrekkige inkoop maakt zorg duurder

Zorg kan goedkoper als verzekeraars en ziekenhuizen beter samenwerken. Dat blijkt uit cijfers van de NMa en Volksgezondheid.

De zorg zou goedkoper kunnen zijn als zorgverzekeraars zich meer met de inkoop van medische hulpmiddelen zouden bemoeien en als ziekenhuizen deze met elkaar inkopen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van mededingingsautoriteit NMa en het ministerie van Volksgezondheid.

Medische hulpmiddelen zijn producten die artsen, verpleeghuizen, maar ook tandartsen nodig hebben om hun patiënten optimaal te kunnen behandelen. Pacemakers, bijvoorbeeld, of kunstheupen, stents of infuuspompen.

Fabrikanten maken het ziekenhuizen niet makkelijk om stevig te onderhandelen, omdat „de informatie over prijzen en de kwaliteit van diverse hulpmiddelen zeer gebrekkig is”, meldt de NMa. Ziekenhuisinkopers en medisch specialisten zijn daardoor „sterk afhankelijk van de kennis en informatievoorziening van de fabrikanten”.

Eerder bleek al dat medische hulpmiddelen in Nederland vaak duurder zijn dan in andere landen. Fabrikanten maken het ziekenhuizen vrij lastig om de hulpmiddelen in andere, goedkopere landen te kopen. Ze gaan ook banden aan met medisch specialisten, waardoor die nauwelijks meer wisselen van merk. Productspecialisten in dienst van de fabrikanten assisteren chirurgen tot in de OK. De NMa en het ministerie wilden met de studie meer inzicht krijgen in de markt voor medische hulpmiddelen en roepen zorginstellingen op overtredingen van de mededingingswet te melden. NRC