Amnesty: Libië in handen van ongeleide martelende milities

De Guwasim gevangenis in Gharyan, 75 km ten zuiden van Tripoli kwam na de val van het regime in handen van milities die tegen Gaddafi streden, maar niet per definitie een belang hadden bij de nationale overgangsraad. Foto Reuters / Ismail Zetouny

Vier maanden na de dood van Moammar Gaddafi wordt Libië grotendeels geregeerd door gewapende milities. Marteling van loyalisten aan het gevallen regime zijn aan de orde van de dag en complete dorpen worden in ballingschap gedaan, aldus Amnesty International.

De mensenrechtenorganisatie publiceerde gisteren wederom een rapport waarin gevangenen vertellen over gruweldaden. Er zou sprake zijn van urenlang slaan met zwepen, kabels, tuinslangen, metalen kettingen en staven. Ook elektrische schokken zouden gebruikt worden.

Het komt er volgens Amnesty op neer dat de milities zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Een jaar na het begin van de opstand tegen Gaddafi is de nationale overgangsregering NTC er volgens de organisatie niet in geslaagd de diverse rebellenmilities onder controle te krijgen.

Amnesty roept de regering op de strijdkrachten die voorheen als bindende factor hadden het regime omver te werpen, nu niet meer boven de wet staan. De NTC zal de wandaden moeten onderzoeken en de veronderstelling doorbreken dat alles geoorloofd is en straffeloos kan worden gedaan.

Reportage over de wederopbouw vanaf de weg langs de Libische kust waar lang en hard gevochten werd:

    • Jules Seegers