Aldus de PVV

Zorg moet altijd betaalbaar zijn en van goede kwaliteit. Niet winst maar de patiënt dient centraal te staan. Iedereen heeft recht op de beste zorg die hij kan krijgen. De zorgsector is de afgelopen kabinetsperioden gekweld door voortdurende stelselwijzigingen. Wij willen rust in de sector. Een pas op de plaats. Kijken wat goed werkt en wat niet. Nu geen uitbreiding van de marktwerking in de ziekenhuiszorg. Het grootste probleem zit in het tekort aan zorgverleners.

Programma 2010