Aldus

Marktwerking als ordeningsprincipe werkt niet. We hebben serieus geprobeerd de voordelen van de marktwerking te zien, maar hebben ze niet ontdekt. Patiënten zijn consumenten geworden, die als handelswaar worden gezien. Er is een onnodige kostenstijging. Wat in gang is gezet, ontwikkelt zich anders dan gedacht. We moeten niet krampachtig vasthouden aan iets dat niet werkt. Gaandeweg kun je tot andere inzichten komen.

Kamerlid Eeke van der Veen, gisteren