Aldus

We doen het met de zorg goed, maar streven naar beter. Er komen duurdere middelen in het basispakket, de bevolking vergrijst, het aantal chronisch zieken neemt toe, we geven veel uit aan bureaucratie. Privaat kapitaal zou hier positief aan kunnen bijdragen. We hebben de afgelopen jaren in de zorg doorgemodderd. Ik weet niet of winstuitkeringen in de zorg het allerbeste zijn, maar ik vind dat we moeten kijken of ze werken.

Kamerlid Karen Gerbrands, gisteren