Toezicht dreigt voor 25 gemeenten na verliezen op grondaankopen

Verliezen op de aankoop van grote hoeveelheden grond bedreigen zo’n 25 gemeenten. Ze krijgen de financiën niet meer rond en lopen de kans onder verscherpt toezicht van de provincie te komen.

Het Financieele Dagblad schrijft vanochtend dat volgens de Raad voor Financiële Verhoudingen sommige gemeenten niet meer zullen ontkomen aan verzwaard toezicht. Elke uitgave moet dan goedgekeurd worden door de provincie.

Het belangrijke adviesorgaan van het kabinet zegt dat er nu naast Apeldoorn zeven gemeenten onder een dergelijke regeling vallen. Uit de groep van 25 die daar dreigt bij te komen zou voor sommige de hoop op zelfstandig financieel beleid nog niet zijn opgegeven.

Meerdere ‘Apeldoorns’ kunnen ontwrichtend werken’

Volgens het FD hebben de gemeenten het niet alleen door de verliezen op grondaankopen moeilijk. Ook de bezuinigingen laten zich voelen. Het gevaar is nu dat er meerdere gevallen komen als Apeldoorns, dat 200 miljoen euro dreigt te verliezen op zijn grond.

“Als het om een paar kleine gemeenten gaat, is dat nog wel te doen. Maar als het om een Apeldoorn gaat, of meerdere Apeldoorns, kan dat ontwrichtend werken.” - Raad voor Financiële Verhoudingen.

De gemeenten onder toezicht krijgen steun uit het Gemeentefonds en dat trekt weer een wissel op andere gemeenten. Eind 2010 liepen de verliezen op grond bij gemeenten op tot 3,2 miljard euro. De Raad schat dat deze verliezen in 2011 een omvang hebben van 4,5 miljard.

    • Jules Seegers