Stelling over de emancipatie van de seksen

De emancipatie van de seksen is verre van voltooid, zolang emancipatie in Nederland vooral om arbeidsparticipatie van moeders draait en niet om de zorgtaken van vaders.

Josje Weusten

Universiteit Maastricht

    • Josje Weusten