Steeds minder vroegtijdige schoolverlaters, maar aanpak hapert

Extra begeleiding voor ongemotiveerde studenten is op het mbo niets nieuws meer, zoals hier op het Rotterdamse Albeda College. Foto NRC / Bas Czerwinski

In tien jaar tijd van 71.000 naar 39.000 jongeren die zonder diploma van school gaan. Fraaie cijfers, maar de kabinetsdoelstelling om in 2016 op 25.000 te zitten wordt een lastig verhaal.

De NOS meldt vanochtend de cijfers van het ministerie van Onderwijs. De maatregelen van minister Marja van Bijsterveldt in onder meer het eerste jaar van het middelbaar onderwijs lijken goed te hebben uitgepakt.

Daar waar de uitval het hoogst is de onderwijstijd uitgebreid in het eerste jaar van het mbo, dat op zijn beurt beter is gaan samenwerken met het vmbo. Maar, weet het Nederlands Dagblad, het wordt vanaf nu alsmaar moeilijker om die schooluitval nog verder terug te dringen.

Sommige provincies lieten afgelopen jaar alweer een groei zien

Het ochtendblad meldt dat in de provincies Drenthe, Overijssel en Limburg sinds 2009 weer steeds meer jongeren zonder diploma van school gaan. Het zou ‘vrijwel onmogelijk’ worden de doelstelling voor 2016 te halen als scholen en overheid niet snel met nog meer maatregelen komen. In het voortgezet onderwijs neemt het aantal uitvallers al niet meer af. Dat komt doordat de uitval daar al relatief laag is en er dus niet meer winst te halen valt, stelt het ministerie in de krant.

Binnen de vier jaar die er nu nog staan moeten er dus nog 14.000 vroegtijdige schoolverlaters af. Dat is precies het aantal waarvoor tot 2010-2011 vijf jaar nodig was. De cijfers uit de bovengenoemde provincies zijn in dat opzicht niet bemoedigend.

‘Uitval op hogere mbo-niveaus niet kleiner door onvoldoende kwaliteit’

Op de hoogste niveaus van het mbo zou de uitval niet verder terug te dringen zijn omdat jongeren de kwaliteit van de opleiding niet goed genoeg vinden. Ook zou de overgang van vmbo naar mbo voor sommigen te groot zijn.

Van Bijsterveldt gaat volgens het Nederlands Dagblad in maart afspraken maken met scholen en ROC’s om het aantal uitvallers verder terug te dringen. Die instellingen zouden jongeren beter moeten begeleiden bij hun studiekeuze en eerder melding moeten maken van spijbelende leerlingen.

    • Jules Seegers