Samenleving heeft brief ambassadeurs begrepen

Die brief van de hoofdredactie is belerend tegen ambassadeurs

Wat heeft uw hoofdredactie bezield om in antwoord op de brief van de tien Midden- en Oost-Europese ambassadeurs zo’n volstrekt oninteressante open brief te schrijven als hoofdredactioneel commentaar (NRC Handelsblad, 14 februari)?

Het als brief verpakte commentaar bevat geen enkel feit dat in Den Haag geaccrediteerde ambassadeurs die hun huiswerk doen niet al ten volle bekend moet zijn. Die ambassadeurs zouden daarom terecht aanstoot kunnen nemen aan de zin: „Wat ‘gedogen’ precies is, is lastig aan u of buitenlanders in het algemeen uit te leggen.” Zo lastig kennelijk, dat de brief aan de tien ambassadeurs na deze zin zo’n 120 woorden nodig heeft om het precies uit te leggen, en niet aan buitenlanders in het algemeen, maar in de eerste plaats aan de ambassadeurs zelf.

Daarna betuigt de hoofdredactie haar instemming met het standpunt van de ambassadeurs dat het meldpunt geen enkele oplossing biedt voor de problematiek „die u en wij ook niet moeten ontkennen”.

Natuurlijk moeten de ambassadeurs die aan hun tien hoofdsteden rapporteren over wat er in Nederland gaande is, geen enkele Nederlandse problematiek ontkennen, maar dit was nu net niet de plek om hen belerend aan die professionele plicht te herinneren.

Ten slotte betreurt de hoofdredactie dat premier Rutte zo weinig empathie toont voor de gevoelens van de tien ambassadeurs en zich zo formeel en star opstelt. Zij vreest dat een gevolg hiervan is dat samenwerking binnen de Europese Unie van Nederland met de door de ambassadeurs vertegenwoordigde landen wordt bemoeilijkt. Waar dit op slaat, wordt de lezer een stuk duidelijker uitgelegd in het artikel van de politieke redactie op de voorpagina van dezelfde krant: ‘Harde brief die toch niet alles zegt’. Daarin wordt gesignaleerd dat de ambassadeurs kennelijk zo diplomatiek zijn geweest één argument achterwege te laten: „Nederland heeft ons, de nieuwe lidstaten van de EU, hard nodig om in Brussel zijn doelen te bereiken.”

Dat korte, zakelijke artikel van de politieke redactie zal in de tien hoofdsteden met meer voldoening gelezen zijn dan de gewichtige brief van de hoofdredactie. Het bevestigt dat de brief van de tien ambassadeurs door de Nederlandse samenleving begrepen is.

Peter van Walsum

Den Haag

De houding van de premier is Nederland onwaardig

Hulde voor uw hoofdredactioneel commentaar van 14 februari. Ik vind het schandalig dat de Nederlandse regering niet direct en ondubbelzinnig afstand neemt van het aanwakkeren van de vreemdelingenhaat door de PVV. Het oprichten het meldpunt door de PVV afdoen als zomaar een actie is een grove miskenning van de betekenis van deze provocatie. Misschien wel een van de belangrijkste taken van de regering is het met kracht verdedigen van de saamhorigheid in de samenleving.

Het spelen op de gevoelens van xenofobie is iets wat over de hele wereld en door alle eeuwen heen wordt gedaan door machtswellustelingen die zich bedreigd voelen, die niet in staat zijn zelf oplossingen voor de problemen in de maatschappij te ontwikkelen en die de schuld van de problemen steeds bij anderen leggen. In een waarlijk democratische samenleving hoort van een dergelijke handelswijze direct afstand te worden genomen. De houding van de premier is Nederland onwaardig.

A.J. Veraart

Velp

Geef dat meldpunt van PVV toch eens een serieuze kans

De PVV heeft met haar meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen de toorn van de rest van de wereld over zich afgeroepen, maar is een nadere beschouwing van dit voorstel niet de moeite waard? Midden- en Oost-Europese werknemers moeten, als zij een baan krijgen via een uitzendbureau, worden gehuisvest. Om de kosten te drukken, kopen uitzendbureaus huizen langs de grenzen van wat is toegestaan. Hierin wordt het maximum toegestane aantal arbeiders ondergebracht. Zo kunnen zich problemen met omwonenden voordoen. Door een mogelijkheid te scheppen om deze klachten te melden en te bundelen, ontstaat een reëel beeld van de situatie.

Wees realistisch. Behandel dit meldpunt alsof het was bedacht door D66-voorman Alexander Pechtold.

Jan Leeuwenstein

Pijnacker