Reduceren schooluitval lukt kabinet onvoldoende

Zonder nieuwe maatregelen lukt het minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) niet om de schooluitval in 2016 terug te dringen tot 25.000 jongeren per jaar. Die doelstelling heeft het kabinet vastgelegd in het regeerakkoord.

Dat blijkt uit een brief die Van Bijsterveldt vanmorgen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoewel het aantal voortijdige schoolverlaters de afgelopen tien jaar bijna is gehalveerd, neemt de schooluitval in Drenthe, Overijssel en Limburg sinds 2009 weer langzaam toe.

Het afgelopen schooljaar braken 38.600 jongeren tussen de 11 en 22 jaar voortijdig hun opleiding af en keerden niet terug naar school. Dat is 2,6 procent van het aantal leerlingen in voortgezet en beroepsonderwijs. Van Bijsterveldt benadrukt dat in de cijfers zo’n 4.000 leerlingen zijn meegeteld die toch een diploma hebben gehaald, bijvoorbeeld via een interne bedrijfsopleiding.

Vanaf volgend jaar trekt het kabinet jaarlijks 150 miljoen euro uit om te voorkomen dat mbo-leerlingen zonder diploma de school verlaten. Het mbo kent in het eerste jaar de meeste uitvallers. Het is de bedoeling dat er meer onderwijstijd komt in het eerste jaar en meer samenwerking met het vmbo.