Noodlijdend Groninger Museum krijgt er een half miljoen euro bij

Het Groninger Museum krijgt een half miljoen euro van de provincie. De noodlijdende organisatie moet dan wel, onder leiding van een nieuwe directeur, op de schop. De provincie reageert daarmee op de maatregelen van de gemeente. Die schieten volgens Gedeputeerde Staten tekort.

Het museum kreeg vorige week een eenmalige financiële injectie van 1,9 miljoen euro van de gemeente om een faillissement te voorkomen. Het provinciebestuur vindt dat niet genoeg en is bang dat de toezegging „niet duurzaam” is. Het museum zou weer in de problemen kunnen komen, vreest de provincie, als zich opnieuw financiële tegenslagen voordoen. Het museum is volgens de provincie „technisch failliet” en moet ook als zodanig worden behandeld.

Ook bleek gisteren uit een advies, geschreven in opdracht van Gedeputeerde Staten, dat er onder de conservatoren in het Groningen Museum een verziekte sfeer heerst. Er wordt niet of nauwelijks samengewerkt en oud-directeur Kees van Twist en zijn voorganger Frans Haks moesten medewerkers steeds tegen zichzelf in bescherming nemen. Verantwoordelijk directeur Kees van Twist stapte op in december. Novum