Letterenfonds bezuinigt half miljoen op schrijverssubsidies

Het Nederlands Letterenfonds haalt vanaf 2013 eenvijfde af van de werkbeurzen voor schrijvers, met name de gevestigde auteurs worden gekort. Ook de literaire tijdschriften moeten het ontgelden.

Dat staat in het meerjarenplan dat het fonds deze maand heeft ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De bezuinigingen zijn in lijn met de opdracht die staatssecretaris Zijlstra afgelopen zomer gaf.
Het totale budget voor werkbeurzen gaat volgend jaar met 20 procent omlaag naar 2,1 miljoen euro. Het budget voor de stimuleringsregeling voor debutanten, 80.000 euro, blijft intact. De regeling wordt wel geïntegreerd met de werkbeurzen, waardoor auteurs met slechts één literaire publicatie nu in principe ook een werkbeurs kunnen aanvragen. Het fonds wil binnen de financiële mogelijkheden die het nog heeft, voorrang geven aan het ontwikkelen van talent. Het totale budget van het fonds bedraagt 9,8 miljoen euro.
Hoewel alle beurzen omlaag gaan, geldt de meest ingrijpende wijziging de auteurs die al vijf keer of vaker een werkbeurs ontvingen. Voor een (vaak meerjarig) project kunnen zij voortaan maximaal 30.000 euro ontvangen. Dat is nu nog ruim 60.000 euro. Ook kunnen auteurs die in Nederland wonen niet langer subsidie aanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren en vice versa.
De staatssecretaris wilde het budget voor literaire tijdschriften in eerste instantie afschaffen, maar op aandringen van toenmalig Letterenfonds-directeur Pröpper blijft er nu 50.000 euro beschikbaar, met name voor de overstap van papieren tijdschriften naar digitale. Een van de taken die het fonds erbij heeft gekregen is het subsidiëren van literaire festivals. Waarnemend directeur Tiziano Perez zegt daarover in Boekblad: ,,Voor grote literaire festivals, zoals Poetry International en Crossing Border zijn substantieel minder middelen beschikbaar.’’ Hoeveel geld er de komende jaren beschikbaar zal zijn voor de internationale promotie-activiteiten van het fonds, zoals de reis met Nederlandse schrijvers naar China in 2011, is nog niet duidelijk.
Wel is al duidelijk dat het Nederlands Letterenfonds flink gaat snijden in de eigen organisatie: twintig procent van de banen verdwijnt, waarschijnlijk allemaal via natuurlijk verloop en niet-verlengde contracten.

    • Ward Wijndelts