Hogere bezuiniging cultuur R'dam

Het bedrag dat Rotterdam bezuinigt op cultuur dreigt 2,3 miljoen hoger te worden dan de aanvankelijk geplande 14 miljoen. Reden is de huurverhoging die wordt doorgevoerd voor de gebouwen die culturele instellingen huren.

Tot nu toe konden de instellingen tegen een gunstig tarief huren. Maar het college van B en W wil dat het OBR, de huisbaas van het Rotterdamse vastgoed, met ingang van volgend jaar de huurtarieven kostendekkend maakt. Deze verhoging wordt niet rechtstreeks doorgevoerd aan de huurders, maar als totale som afgetrokken van de cultuurbegroting.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is verontrust. „Ik snap dat de gemeente af wil van die gunstige huurtarieven, want dat is gewoon verkapte subsidieverlening”, zegt voorzitter Hugo Bongers, „maar deze huurverhoging valt samen met een enorme bezuiniging. Een slechtere timing is niet denkbaar.” De oorspronkelijke bezuiniging op cultuur betekende al een verlaging van het budget met 20 procent. „Voor die extra 2,3 miljoen kunnen we drie theatergezelschappen omhoog houden”, zegt Bongers. „Da’s geen kattenpis.”

Ook de gemeenteraad is kritisch. Alle fracties hebben het college om uitleg gevraagd. Volgens Jos Verveen van D66 moet de gemeente oppassen dat het niet onnodig culturele instellingen om zeep helpt. „De Rotterdamse culturele sector moet de broekriem al fors aantrekken. Dan moet niet via de huren alsnog een aantal instellingen de nek worden omgedraaid.”

In april maakt het college bekend of de huurverhoging doorgaat. Ook zal dan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur advies uitbrengen over hoe de bezuinigingen verdeeld moeten worden over de sector. Dat ook grote kunstinstellingen worden getroffen, lijkt zeker: vier jaar geleden vielen de Kunsthal en het Gergiev Festival in het advies buiten de boot. Het college besloot vervolgens om het cultuurbudget te vergroten. Daar zal dit jaar, gezien de slechte financiële situatie in Rotterdam, geen ruimte voor zijn.