Engeland moet vasthouden aan bezuinigingsbeleid

Hoe wreed kan het leven toch zijn. Kredietbeoordelaar Moody’s dreigt de hoge kredietstatus (AAA) van het Verenigd Koninkrijk te verlagen. De rechtvaardiging daarvoor – „materieel zwakkere groeivooruitzichten” – is door de tegenstanders van de regering aangegrepen om het soberheidsbeleid aan te vallen. Maar de waarschuwing van Moody’s is in werkelijkheid een saluut aan de bezuinigingen. De Britse minister van Financiën George Osborne moet zijn beleid gewoon voortzetten.

Het grote probleem van Engeland is door de eurocrisis ietwat in de vergetelheid geraakt. Het begrotingstekort is met ruim 8 procent van het bbp ruim het dubbele van het gemiddelde voor de eurozone. Alleen in Griekenland en Ierland is het tekort nog hoger. Het is waar dat de bezuinigingen de groei op de korte termijn hebben geschaad. Maar hoeveel extra overheidsbestedingen willen de critici eigenlijk? Als de bezuinigingen volgens plan verlopen, zal de regering ook dit jaar nog steeds 120 miljard pond (143 miljard euro) méér uitgeven dan zij aan belastinginkomsten ontvangt. Normaal gesproken zou dat worden beschouwd als een economisch stimuleringsbeleid van ongekende omvang.

Het risico is dat als het grote begrotingstekort van Engeland niet snel omlaag wordt gebracht, de staatsschuld een probleem zal worden. Momenteel bedraagt die 64 procent van het bbp, de helft van de Italiaanse schuld. Maar het Office for Budget Responsibility (de overheidsinstantie die toeziet op een verantwoord begrotingsbeleid) voorspelt een stijging naar 94 procent voor 2014-2015, zelfs als de regering aan haar huidige beleid vasthoudt.

Het werkelijke beleidsdilemma zou zich pas voordoen als de bezuinigingen het land in een diepe recessie terecht zouden laten komen, zoals dat in de periferie van de eurozone is gebeurd. Maar gelukkig lijkt dit niet erg waarschijnlijk. De meest recente cijfers duiden op een stabilisering. De verwachting is dat de groei later dit jaar weer zal aantrekken. Een daling van de inflatie, die in januari met 3,6 procent lager was dan de 4,2 van december, zou daaraan kunnen bijdragen. De verdiensten van de Engelsen zullen dan niet zo snel meer afkalven als voorheen.

De groeiwaarschuwing van Moody’s is misschien overdreven. En als de overheid zich aan haar opdracht houdt om het begrotingstekort drastisch omlaag te brengen, zal het land zeer kredietwaardig blijven. Dat is in ieder geval hoe de markten, waarop tienjarige Britse staatsobligaties tegen een rente van slechts 2,2 procent van de hand gaan, er op dit moment tegenaan kijken. Uiteraard is het monetaire beleid van de Bank of England, die via de aankoop van Britse staatsobligaties veel extra geld in omloop brengt, een factor in dit geheel. Maar die rente zou niet zo laag blijven als de markten de indruk zouden krijgen dat de regering minder streng zou willen gaan bezuinigen.

Ian Campbell

Vertaling Menno Grootveld

    • Ian Campbell