Deetman bekijkt lot r.-k. meisjes

De commissie-Deetman gaat opnieuw onderzoek doen naar kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. In een vervolgonderzoek wordt het lot van meisjes en vrouwen onderzocht.

Dat meldde minister Opstelten (Justitie, VVD) vanmorgen in de Tweede Kamer. De kerkbestuurders hebben ingestemd met het aanvullend onderzoek. Deetman is bereid opnieuw de leiding te nemen. Hij wil voortbouwen op al vergaarde gegevens. Het vervolgonderzoek moet dit najaar gereed zijn.

De fracties van PvdA, SP, GroenLinks vinden dat onvoldoende. Kamerlid Arib (PvdA) diende een motie in voor een onafhankelijk parlementair onderzoek, waarbij de handelwijze van de overheid aan bod komt. Kamerlid Gesthuizen (SP) wil niet dat justitie haar – mogelijk laakbare – eigen rol zelf onderzoekt. De kans op aanvaarding van de motie is klein. Een Kamermeerderheid is tegen.

Deetman presenteerde eind vorig jaar zijn rapport over het kindermisbruik in de Kerk. De belangrijkste conclusies waren dat naar schatting 20.000 kinderen zijn misbruikt in katholieke internaten. De kerkbestuurders dekten het misbruik toe en hielpen de slachtoffers niet.

Het nieuwe onderzoek zal niet gericht zijn op het vaak ernstige fysieke geweld in katholieke internaten. De Kerk wil niet dat dit apart onderzocht wordt. Opstelten ziet hierin geen rol voor de overheid. Deetman denkt dat zijn aanvullend onderzoek „ook ten aanzien van geweld nog tot nieuwe inzichten zal leiden”.

De Kamer wil dat de Kerk slachtoffers van ernstig fysiek geweld compenseert. De Kerk heeft dat tot nu toe niet toegezegd.

De Kerk zal zich ook in civiele procedures van slachtoffers beroepen op verjaring. Dat is tegen de wens van een deel van de Kamer. Alleen als slachtoffers gebruik maken van de beperkte compensatieregeling die in opdracht van de Kerk is opgesteld, wil de Kerk geen verjaring claimen. Opstelten vindt dat een zaak van de Kerk. Kamerlid Slob (ChristenUnie) noemde dit een „smetje op de inzet die de Kerk getoond heeft.”