3. Ze veroorzaken overlast

Klachten over geluid, stank of dronkenschap worden niet centraal geregistreerd, maar komen binnen op uiteenlopende plekken: bij de politie, gemeentelijke meldpunten, wijkagenten, werkgevers en huiseigenaren. Geen van hen maakt onderscheid op afkomst van de overlastpleger. Uit angst te discrimineren, omdat het onzinnig is, of omdat het te veel werk met zich meebrengt.

Het CBS heeft wel cijfers over overlast, maar splitst die ook niet uit naar bevolkingsgroep. We weten dus wel dat in de provincie Utrecht de meeste mensen last hebben van hun buren (1 op de 4), maar niet of die buren Pools, Bulgaars of Nederlands zijn. Ook gemeentelijke meldpunten houden dit soort gegevens niet bij. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam: „Natuurlijk – als er plots een bepaalde trend of piek te zien is in overlast, van een plek of groep, dan trekken meldpunten aan de bel. Dat is wel eens gebeurd. Maar niet bij arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen, Bulgarije of Roemenië.”

Ook de gemeente Westland (100.000 inwoners) waar in de kassen relatief veel arbeidsmigranten werken, beschikt niet over concrete cijfers. „Elke groep kent rotte appels”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Op verzoek van deze krant vist hij uit het ‘meldpunt leefomgeving’ de specifieke klachten over arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Op een totaal van 56.847 meldingen sinds 2009, weet het meldpunt van vijf klachten zeker dat ze over ‘MOE-landers’ gingen – en dan vooral over geluid.

Jaco Dagevos van het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) publiceerde in september het rapport Poolse Migranten. Ook hij heeft geen specifieke cijfers. Wat hij wel weet, is hoe Nederlanders denken over Polen. Het SCP vroeg autochtonen bevolkingsgroepen een cijfer te geven tussen 0 (zeer negatief) en 100 (zeer positief). Een serieus te nemen cijfer, vindt Dagevos, want overlast en criminaliteit beïnvloeden de beeldvorming. Polen krijgen nog net een voldoende: 55. Net zoveel als Turken, maar meer dan Marokkanen (45) en Antillianen (48).

Conclusie: Cijfers dat Oost-Europeanen voor meer overlast zorgen dan anderen zijn er niet. Qua imago – een mogelijke indicator – scoren Polen bij Nederlanders net een voldoende.