Verantwoording

Voor dit project zijn alle 430.000 Nederlandse postcodes op de kaart gezet. Daarna is een interpolatie gemaakt van de bij de postcodes horende statistieken. Voor elke pixel op de kaart is het gemiddelde bepaald van alle postcodewaarden binnen een straal van 250 meter, waarbij een waarde zwaarder weegt naarmate die dichter bij de pixel ligt. Alle postcodes waar geen mensen wonen (kantoren, industrie) zijn buiten beschouwing gelaten.