EU onderzoekt zwakke economieën - ‘politieke doorbraak’

De Europese Commissie gaat twaalf Europese landen nader onderzoeken vanwege mogelijk zwakheden in hun economische systemen. Foto AFP / Philippe Huguen

De Europese Commissie schrijft vandaag in een rapport dat de economieën van twaalf landen in de EU zodanige structurele onevenwichtigheden vertonen dat ze nader moeten worden onderzocht. Het zijn landen die nog niet eerder hulp nodig gehad hebben van de EU.

Volgens het rapport zijn Spanje, Italië, België en Cyprus de meest kwetsbare landen in de eurozone. Ook Frankrijk, Finland, Slowakije, Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Hongarije en Bulgarije worden genoemd als landen die weliswaar nog geen steun van de EU nodig hebben gehad, maar die wel economische instabiliteiten vertonen. Vanwege deze instabiliteiten worden de landen onderworpen aan zogenoemd “diepgaand onderzoek” dat moet uitwijzen of de landen ook echt instabiel zijn en mogelijk ook een gevaar vormen. Als ze dat zijn, zullen er maatregelen volgen.

De focus van het rapport ligt op de instabiliteit op de vermogensmarkt, de hogere arbeidskosten en de aanhoudende begrotingstekorten in de EU-landen.

‘Probleem wijdverspreid; niet alleen Griekenland en Italië moeten hervormen’

Economieredacteur Egbert Kalse van NRC Handelsblad zegt dat het rapport meer zegt over hoe de onderliggende economieën van Europa werken:

“Het rapport legt de vinger op de structurele problemen in een land en laat zien dat er meer aan de hand is in de eurozone dan in Griekenland en Italië. In veel EU-landen zijn hervormingen nodig. Het rapport laat zien dat de hele eurozone een probleem heeft en het ook niet altijd even goed heeft gedaan. Er zijn landen die openlijk aan het infuus van de EU hangen, zoals Spanje, Italië en Griekenland. Nu is bekend dat er dus veel meer landen zijn die kwetsbaar zijn. De EU zal geen sancties stellen, maar de landen wel in de gaten houden.”

‘Rapport politieke doorbraak in EU’

Kalse zegt ook dat dit rapport een “politieke doorbraak” is omdat de EU zich niet eerder bemoeide met de economie van de individuele lidstaten:

“Het rapport is politiek interessant omdat de ministers die gewend waren om naar Griekenland en andere landen te wijzen nu ook naar zichzelf moeten kijken. Ze moeten zich niet langer richten op de zondaars in de eurozone, maar ook richten op de structurele problemen in eigen land. Daarbij is nu het besef dat Brussel een rol moet hebben in het sturen van de economieën in de EU. De problemen zijn nu zo groot dat ze niet meer tegen te houden zijn.”

Nieuwe regels moeten problemen in de toekomst eerder signaleren

De EU heeft sinds december vorig jaar een zogeheten ‘sixpack’-set van nieuwe regels ingesteld om vroegtijdig problemen in economieën te ontdekken. Volgens Olli Rehn, vice-president van Economie en Financiën in de EU, zijn de onderzoeken noodzakelijk voor het welzijn van Europa:

“Deze schuldencrisis heeft duidelijk gemaakt dat macro-economische onbalans een risico vormt voor financiële stabiliteit, economische vooruitzichten en het algehele welzijn van een land en haar inwoners, en voor de EU als geheel. Een gedegen fiscaal beleid en de vroege detectie en correctie van risicovolle economische onevenwichtigheden zijn noodzakelijke voorwaarden om terug te keren naar aanhoudende groei en werkgelegenheid.”

    • Judith Laanen