Politievakbonden stellen ultimatum

De politievakbonden hebben minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) gisteren een ultimatum gesteld in het overleg over een nieuwe politie-cao. Ze eisen dat de minister voor aanstaande vrijdag een tegenbod doet, zodat „er redelijkerwijs uitzicht ontstaat op een cao”.

De collectieve arbeidsovereenkomst tussen het ministerie als werkgever en de vakbonden liep eind vorig jaar af. De bonden eisen hoe dan ook een loonsverhoging, terwijl minister Opstelten in principe de nullijn wil hanteren. Om de bonden tegemoet te komen, zegde hij toe het aantal politieagenten op peil te houden en dat er geen ontslagen vallen. Volgens de bonden hád hij dat al beloofd. Zij wijzen erop dat Opstelten vorig jaar erkende dat politiemensen een beroep uitoefenen met een hoog risico door de psychische en fysieke belasting. Daar hoort een erkenning in salaris bij, vinden de bonden.

„Opstelten zegt altijd dat hij een vriend van de politie is”, zegt Jan Willem van de Pol van de NPB, „dan wordt het ook tijd dat hij dat erkent in de cao. Hij kan niet nu alleen met die werkzekerheid aankomen. Die was al afgesproken.”

Ook willen de bonden dat het voor agenten mogelijk blijft vervroegd uit dienst te treden. Opstelten wil af van de huidige vroegpensioenregeling, omdat die aanzienlijk duurder is uitgepakt dan het ministerie vooraf had uitgerekend.

De cao-onderhandelingen staan extra onder spanning door de omvorming van het politiebestel die Opstelten snel wil doorvoeren. Hij wil per 1 juli beginnen met de inrichting van een nationale politie, als ook de Eerste Kamer met de plannen akkoord is gegaan. Dat nationale korps moet in de plaats komen van de huidige 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten.

De bonden zetten extra druk op de minister door te suggereren dat zijn plannen voor de nationale politie in de knel kunnen komen. Het goed functioneren van de politie komt in gevaar, „als politieambtenaren door uw voorstellen gedemotiveerd raken”, schrijven ze aan Opstelten. De verandering van het bestel levert binnen de politieorganisatie veel onzekerheid op: voor politieambtenaren is onduidelijk of ze hun huidige functie houden. Wat de vakbonden gaan doen als Opstelten hun niet voor vrijdag tegemoetkomt, is nog niet bekend.