Nederland veroordeeld door Hof in Straatsburg

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft Nederland veroordeeld wegens schending van het recht op een privéleven van een burger. Dergelijke veroordelingen zijn zeldzaam en worden gezien als een aantasting van de reputatie van de rechtsstaat Nederland.

De zaak werd aangespannen door een inwoner van Maastricht, Steven Romet, die slachtoffer werd van identiteitsdiefstal als gevolg van nalatig handelen door de overheid.

Romet deed in november 1995 aangifte van vermissing van zijn rijbewijs, dat vermoedelijk in september was gestolen. In 1997 kreeg hij een nieuw rijbewijs, maar in de tussenliggende periode accepteerde de Rijksdienst voor het Wegverkeer de registratie van maar liefst 1.737 auto’s op zijn naam.

De Maastrichtenaar werd herhaaldelijk vervolgd voor overtredingen van de Verkeerswet met deze auto’s, het niet tijdig betalen van motorrijtuigenbelastingen en allerlei ongevallen. Hij kreeg ook veel boetes en werd in hechtenis genomen vanwege het niet betalen ervan. Ook verloor Romet zijn uitkering omdat de overheid vond dat hij te veel auto’s op zijn naam had. Pogingen om bij de autoriteiten het misbruik van zijn gestolen rijbewijs aan de orde te stellen, mislukten. Ook de Rijksdienst voor het Wegverkeer weigerde de valse registraties van auto’s op zijn naam door te halen. Romet diende in 2006 in Straatsburg een klacht in.