Kabinet wil ambtenaren ontslaan als bij bedrijven

De speciale status van ambtenaren zou moeten plaatsmaken voor de ontslagregels zoals die gelden in de particuliere sector.

Den Haag. Het kabinet wil ambtenaren bij reorganisaties op een vergelijkbare manier ontslaan als werknemers in de private sector. Daarvoor moet het last in, first out principe bij ontslag worden geschrapt. Nu geldt dat ambtenaren die het langst bij de overheid werken bij reorganisaties hun baan behouden. Degenen die er korter werken, vertrekken het eerst.

Bedrijven hanteren vaak dezelfde regel, maar binnen leeftijdscategorieën. Binnen, bijvoorbeeld, de groep 45- tot 55-jarigen worden degenen ontslagen die het laatst een baan kregen. Dit voorkomt dat vooral jonge mensen worden ontslagen. Ook wil het kabinet af van de regel dat een rijksambtenaar bij ontslag een andere baan aangeboden moet krijgen, en vervolgens jarenlang een aanvulling op zijn loon krijgt als die baan minder verdient.

Het kabinet schreef al in het regeerakkoord uit 2010 dat het ambtenarenrecht gelijk getrokken moet worden met het arbeidsrecht. Die wens is echter moeilijk te vervullen nu de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren al sinds april 2011 stilliggen en de cao per januari is verlopen. Voor ambtenaren die de komende jaren hun baan verliezen wegens de bezuinigingen geldt nu het Algemeen Rijksambtenarenrecht. Het kabinet wil een nullijn voor ambtenaren: hun salarissen mogen deze kabinetsperiode niet stijgen. NRC