Henk van Os: Sfeer Groninger Museum is verziekt

Onder conservatoren in het Groninger Museum heerst een verziekte sfeer. Er wordt niet of nauwelijks samengewerkt. Oud-directeur Kees van Twist en zijn voorganger Frans Haks moesten medewerkers tegen zichzelf beschermen. Dit schrijft oud-directeur Henk van Os van het Rijksmuseum in een advies van organisatiebureau WagenaarHoes in opdracht van het provincie- en gemeentebestuur van Groningen. Van Os schrijft dat conservatoren zich te veel richten op hun ‘eigen zaakjes’. „Het zou geen moeite kosten om een hartverscheurende kroniek te schrijven van een halve eeuw conflicten en onderlinge haatgevoelens in het Groninger Museum.”

Het Groninger Museum verkeert in financiële problemen: het heeft een schuld van 4,3 miljoen euro. Directeur Kees van Twist stapte in december op. Waarnemend directeur George Verberg wil nu een reorganisatie doorvoeren, waarbij de huidige conservatoren tot hoofd van vier grote clusters (nu nog zeven) worden benoemd. Bert de Jonge, de voorzitter van de ondernemingsraad, vindt dit een slecht idee. „Enkele afdelingshoofden krijgen een betere positie. Dan wordt de sfeer er niet beter op.” Van Os spreekt zich in het rapport eveneens uit tegen dit model.

Het rapport van WagenaarHoes volgt op dat van het HEC (Het Expertise Centrum) dat eerder advies uitbracht over de situatie bij het Groninger Museum. Van Os pleit voor een nieuwe directeur die behalve zakelijk inzicht vooral ook inhoudelijk gezag en een stevige artistieke bagage moet hebben. WagenaarHoes en Van Os adviseren verder om exposities beter uit te baten. In samenwerking met musea in vooral Duitsland liggen commercieel en artistiek grote kansen, aldus Van Os. Ook moet er een aparte conservator Aziatische kunst worden benoemd en moet de museumwinkel worden vernieuwd.

De gemeente Groningen wil het noodlijdende museum een eenmalige kapitaalinjectie van 1,9 miljoen geven. Het liquiditeitstekort zou hierdoor worden opgeheven.

Voorwaarde voor het geld is dat het museum een reorganisatie doorvoert. Verberg wil 7 van de 47 fulltime-arbeidsplaatsen schrappen. De OR is het hiermee oneens en stapte naar de Ondernemingskamer, een onafhankelijke rechtbank, die de zaak op 23 februari behandelt. Uitspraak volgt binnen zes weken.