Groninger Museum krijgt nog eens half miljoen euro

De maatregelen van de gemeente om het Groningen Museum te redden schieten te kort volgens de Gedeputeerde Staten van Groningen. Foto Flickr / Radio Nederland Wereldomroep

Het Groninger Museum krijgt een half miljoen euro van de provincie. De noodlijdende organisatie moet dan wel, onder leiding van een nieuwe directeur, op de schop. De provincie reageert daarmee op de maatregelen van de gemeente. Die schieten volgens de Gedeputeerde Staten tekort, meldt persbureau Novum.

Het museum kreeg vorige week een eenmalige financiële injectie van 1,9 miljoen euro van de gemeente om een faillissement te voorkomen. Het provinciebestuur vindt dat niet genoeg en is bang dat de toezegging ‘niet duurzaam’ is. Het museum zou weer in de problemen kunnen belanden, vreest de provincie, als zich weer financiële tegenslagen voordoen.

Het museum is volgens de provincie ‘technisch failliet’ en moet ook als zodanig worden behandeld. Schuldeisers, waaronder de gemeente, moeten ‘oninbare’ bedragen zo veel mogelijk laten vallen. De gemeente deed dat volgens de provincie onvoldoende, waardoor de schuldenlast voorlopig hoog blijft.

Verziekte sfeer bij Museum

Uit een advies, geschreven in opdracht van Gedeputeerde Staten, bleek vandaag dat er onder de conservatoren in het Groningen Museum een verziekte sfeer heerst. Onderling wordt er niet of nauwelijks samengewerkt en oud-directeur Kees van Twist en zijn voorganger Frans Haks moesten medewerkers steeds tegen zichzelf in bescherming nemen.

Verantwoordelijk directeur Kees van Twist stapte in december op. In het advies wordt gepleit voor een nieuwe directeur die behalve zakelijk inzicht vooral ook inhoudelijk gezag en een stevige artistieke bagage moet hebben.

    • Lex Boon