Espresso met Goerbangoeli Berdymoechammedov

De presidentsverkiezingen in Turkmenistan zijn zoals verwacht gewonnen door de zittende president Goerbangoeli Berdymoechammedov. ‘Ik ben met 97,14 procent van de stemmen herkozen,’ zegt hij trots. Wat vindt hij ervan dat Turkemistan onder de meest ondemocratische landen ter wereld wordt geschaard?

Foto: AFP

97,14 procent

De presidentsverkiezingen in Turkmenistan zijn zoals verwacht gewonnen door de zittende president Goerbangoeli Berdymoechammedov. ‘Ik ben met 97,14 procent van de stemmen herkozen,’ zegt hij trots. Wat vindt hij ervan dat Turkemistan onder de meest ondemocratische landen ter wereld wordt geschaard? ‘Daar is niets van waar,’ antwoordt Berdymoechammedov. ‘Mijn ministers mochten ook meedoen met de presidentsverkiezingen.’ Klopt het dat zij in hun campagne de loftrompet hebben gestoken over hem? ‘Ik heb ze niet bedreigd’ zegt de Turkmeense president. ‘Ze hebben het uit vrije wil gedaan.’ Vindt hij dat normaal? ‘Natuurlijk niet,’ antwoordt Berdymoechammedov. ‘Maar het zou pas ondemocratisch zijn als ik hen dat had verboden.’ Hij neemt een slokje espresso. ‘Eén van de kandidaten heeft mij zo goed aangeprezen dat hij 1,2 procent van de stemmen heeft gekregen.’

In Turkmenistan is geen persvrijheid en de mensenrechten en de vrijheid van godsdienst staan er onder grote druk. ‘We hebben een gigantische gasvoorraad,’ zegt president Goerbangoeli Berdymoechammedov. ‘Dat is veel belangrijker.’ Vreest hij niet voor toestanden zoals in de Arabische wereld? ‘Volgens de laatste enquête is 98,67 procent van de Turkmeense bevolking gelukkig,’ zegt Berdymoechammedov. ‘Als er een opstand komt, dan past die in mijn auto.’

    • Ernest van der Kwast