'Een strenger systeem moet de Britse banken sterker maken'

Het Verenigd Koninkrijk sprak vorig jaar zijn veto uit tegen een nieuw euroverdrag. Staatssecretaris Hoban toert rond om uit te leggen hoe de Britten het toezicht op de financiële sector regelen.

Britse staatssecretaris van Financiën, Mark Hoban VOOR BIJ INTERVIEW TITIA KETELAAR Foto

Al is Mark Hoban, staatssecretaris voor Financiën in het Verenigd Koninkrijk, hij zit om de haverklap op het Europese vasteland. Vorige week was hij in Amsterdam, daarvoor was hij in Madrid, in Götenborg en in Kopenhagen. Deze week volgen Berlijn en tweemaal Brussel. Overal legt hij nog eens uit hoe de Britten over financiële regelgeving denken.

Hoban wil „geen lopend commentaar” geven op de jongste ontwikkelingen in de eurozone of de Griekse situatie. Wel hamert hij, net als alle leden van de regering-Cameron, op „een snelle oplossing” voor de crisis. Want de eurocrisis raakt ook de Britse economie: „Onze belangrijkste handelspartners zitten in Europa. We exporteren meer naar Ierland dan naar Brazilië, Rusland en India.”

Hobans doel is regulering. In december eiste premier Cameron garanties dat de Britten een vetorecht zouden krijgen over reguleringsmaatregelen die de financiële sector zouden raken, onder meer omdat de Britten vinden dat lidstaten de vrijheid moeten hebben om eigen, strengere regels toe te passen. De staatssecretaris zegt dat zijn Europese collega’s die Britse houding snappen: „Men begrijpt dat wij bereid zijn om moeilijke maatregelen te nemen.”

De voormalige accountant (47) wijst op het Vickers-rapport, dat voorstelt om binnen banken een scheiding tussen gewone diensten en investeringsactiviteiten aan te brengen. Het is de grootste hervorming van de Britse bankensector in decennia en moet in 2019 zijn gerealiseerd. De scheiding moet voorkomen dat spaarders en belastingbetalers de dupe worden van risicovolle investeringen.

Hoban vertelt dat het bankentoezicht in het Verenigd Koninkrijk wordt gereorganiseerd. De huidige toezichthouder, de Financial Services Authority, wordt afgeschaft. De Bank of England wordt, naast monetair toezicht, ook verantwoordelijk voor regelgeving en dagelijks toezicht. Oud-minister van Financiën Gordon Brown, haalde het toezicht juist weg bij de Bank of England.

Maar de huidige regering meent dat juist dat lichtere toezichtregime ervoor heeft gezorgd dat Northern Rock in 2008 ten onder kon gaan. Hobans baas, minister van Financiën George Osborne, noemde de FSA vlak na zijn aantreden zelfs „een spectaculaire mislukking”. „Niemand controleerde de hoogte van de schulden. Toen de crisis toesloeg wist niemand wie de leiding had.”

Het nieuwe systeem is „vergelijkbaar met het Nederlandse twin peaks-systeem”, zegt Hoban. Dat houdt in dat er zowel een gedragstoezichthouder komt, en een toezichthouder die zich op de gezondheid van de financiële partijen richt. Volgend jaar moet de reorganisatie zijn voltooid, in april wordt het twin peaks-systeem al geïntroduceerd.

Strengere regelgeving zal banken niet uit het Verenigd Koninkrijk verjagen, denkt de staatssecretaris. Integendeel: „Wat we juist zien is dat banken hun kapitaal en liquiditeit vergroten. Ze kwamen allemaal door de vorige stresstest. Ook blijkt dat ze volop geld blijven lenen aan kleine bedrijven.”

De Britten zijn wel tegen een Europese belasting op financiële transacties. Die zou de Londense City onevenredig benadelen omdat 80 procent van de Europese transacties daar plaatsvindt. De vrees bestaat dat de handel verdwijnt naar New York, Hong Kong of Zürich waar lagere transactiekosten, lagere belastingen en voordeligere regulering geldt. „We zijn niet tegen het principe, maar een dergelijke belasting zou wereldwijd moeten worden ingevoerd”, zegt Hoban. Die kans lijkt klein: de VS en Canada zijn tegen.

De Franse president Sarkozy kondigde eind vorige maand aan in augustus eenzijdig een belasting van 0,1 procent op financiële transacties te zullen gaan heffen, in de hoop dat de rest van de EU volgt. Is Hoban niet bang dat naast Frankrijk ook andere Europese landen de belasting invoeren? „Dat is aan de individuele lidstaten”, zegt hij twee keer. „Het is in ieders onafhankelijk recht om zoiets in te voeren.” Maar zegt hij ook: „Volgens de analyse van de Europese Commissie zou een belasting op transacties de economische groei belemmeren en banen kosten.”

Volgens Hoban zit Nederland op dezelfde golflengte. „We willen beiden een beter gereguleerde financiële sector zien, een die economische groei ondersteunt.”

De discussie over de belasting op financiële transacties moet zijn afgelopen, vindt de Brit. „We verdoen tijd met het praten over die regulering. Die kunnen we beter besteden aan plannen voor groei.”

    • Titia Ketelaar