Denkbeeld

Albert Einstein (1879-1955) zou gezegd hebben: ‘Waanzin is steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten’. De foto is van Marcella la Poutré uit Amsterdam. Op de foto staat Laetitia van Dijk.

Heb je een foto bij dit citaat? Mail je foto met naam en woonplaats naar klik@nrc.nl onder vermelding van ‘denkbeeld Einstein’