CPB: subsidie kinderopvang levert weinig op

Door de extra subsidies voor kinderopvang zijn meer vrouwen gaan werken. Het effect is echter klein in vergelijking met de 3 miljard euro aan extra subsidie die de overheid tussen 2005 en 2009 verstrekte. Dat concludeert het Centraal Planbureau in een studie in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Per extra baan verleende de overheid 100.000 euro subsidie. Ter vergelijking: een modaal inkomen bedraagt 32.000 euro bruto per jaar.

Per saldo leverde het beleid 30.000 volledige banen op. Op mannen had het beleid geen effect, op vrouwen wel. Meer vrouwen gingen werken, en van vrouwen die al een baan hadden, nam de werkweek toe. De toename was het grootst bij alleenstaande vrouwen en bij middelbaar en hoogopgeleide vrouwen. Op laagopgeleide vrouwen had de subsidie geen effect. Waarschijnlijk omdat voor hen de subsidie gelijk bleef.