Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Religie

Commissie-Deetman doet opnieuw onderzoek naar misbruik RK-kerk

Het eindrapport dat werd gepresenteerd in december 2011 van de commissie-Deetman over het misbruik in de katholieke kerk. Foto NRC Handelsblad / Roel Rozenburg

De commissie-Deetman gaat opnieuw onderzoek doen naar kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. In een vervolgonderzoek wordt het lot van meisjes en vrouwen onderzocht.

Dat meldt minister Opstelten (Justitie/VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Opstelten hebben de kerkbestuurders in een gesprek met hem ingestemd met het aanvullend onderzoek. Deetman heeft zich bereid verklaard opnieuw de leiding te nemen. Hij wil voortbouwen op al vergaarde gegevens. Het nieuwe onderzoek moet dit najaar gereed zijn.

Deetman presenteerde eind vorig jaar zijn onderzoek naar het kindermisbruik in de Kerk. De belangrijkste conclusies waren dat naar schatting 20.000 kinderen zijn misbruikt in katholieke internaten. De kerkbestuurders dekten het misbruik toe en hielpen de slachtoffers niet.

Nieuw onderzoek gericht op misbruik van meisjes en vrouwen

Het nieuwe onderzoek zal niet gericht zijn op het vaak ernstige fysieke geweld dat werd toegepast in katholieke internaten. De Kerk wil niet dat dit apart onderzocht wordt. Opstelten zegt hierin geen rol voor de overheid te zien. Volgens Deetman is het mogelijk dat het aanvullend onderzoek naar misbruik van meisjes en vrouwen “ook ten aanzien van geweld nog tot nieuwe inzichten zal leiden.”

De oppositie in de Tweede Kamer vindt het nieuwe onderzoek onvoldoende. Volgens de fracties is er voldoende reden voor een eigen parlementair onderzoek. Opstelten, regeringspartijen en PVV willen daar tot nu toe niet aan. Morgen, woensdag, debatteert de Kamer opnieuw over de kwestie.

Katholieke kerk beroept zich tegen wens van Kamer op verjaring

Uit het gesprek dat Opstelten had met de kerkbestuurders blijkt dat de katholieke kerk zich in civiele procedures, aangespannen door slachtoffers, zal beroepen op verjaring. Dat is ook tegen de wens van een deel van de Kamer. De Kerk zal alleen geen verjaring claimen als de slachtoffers gebruik maken van de beperkte compensatieregeling die in opdracht van de Kerk is opgesteld. Opstelten: “Ik acht dit de verantwoordelijkheid van de Kerk en kan daarin verder niet treden.”

De vraag van Kamerleden, om het fysieke geweld in de internaten ook in aanmerking te laten komen voor compensatie, blijft onbeantwoord. Opstelten zegt daar alleen over dat de kerkbestuurders “hebben aangegeven open te staan voor deze vanuit de Kamer geuite wens, maar dat nog moet worden bezien op welke wijze hieraan gevolg kan worden gegeven.”