Besparing rechtshulp kost juist meer geld

Een poging van de overheid om de kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand terug te dringen schiet haar doel voorbij. Dat komt doordat het Juridisch Loket, een overheidsinstelling voor gratis juridisch advies, meer in plaats van minder mensen doorverwijst naar een gesubsidieerde advocaat.

Gesubsidieerde rechtsbijstand kost de overheid jaar na jaar meer geld, tot ruim 471 miljoen euro in 2010. Het kabinet bestrijdt dit onder meer door mensen te stimuleren eerst voor advies langs te gaan bij het Juridisch Loket. Dat heeft tot taak zo vaak mogelijk een alternatief aan te reiken voor een (dure) advocaat, zoals een geschillencommissie of mediator. Mensen die eerst naar het Juridisch Loket gaan, hoeven als beloning 51 euro minder eigen bijdrage voor een advocaat te betalen, als ze die toch nodig hebben.

Maar juist advocaten blijken hun cliënten massaal voor die korting naar het Juridisch Loket te sturen. En meestal verwijst het Juridisch Loket hen, met korting, rechtstreeks terug naar de advocaat. Dit kost de overheid alleen maar geld. Een medewerker van het Juridisch Loket spreekt van „het rondpompen van cliënten”.

Het probleem is dat lang niet altijd een alternatief voorhanden is, zegt directeur Jan Albert Waal van het Juridisch Loket. „Er worden veel mensen naar ons toegestuurd bij wie buiten kijf staat dat ze een advocaat nodig hebben. Dan kunnen wij ook niets anders doen dan hen toch door te verwijzen.”

Volgens Waal valt het aantal doorverwijzingen naar advocaten in 2011 aanzienlijk hoger uit dan een jaar eerder. Precieze cijfers zijn nog niet bekend. De afgelopen jaren stuurde het Juridisch Loket gemiddeld rond 5 procent van zijn ongeveer 770.000 klanten door naar een advocaat.

De ‘filterfunctie’ van het Juridisch Loket, en een grotere rol voor geschillencommissies bij consumentenzaken, zouden het Rijk jaarlijks 8,8 miljoen euro moeten opleveren.

Standplaats Juridisch Loket: pagina 6

    • Joke Mat