Belastingplan van Romney 1. Vasthouden aan het belastingregime van Bush dat gezinnen met een inkomen van 250.000 dollar of meer voordeel biedt. Dat zou de rijkste Amerikanen een voordeel van 80.000 dollar per jaar opleveren. 2. Afschaffen van dividend- en vermogensbelasting voor mensen met een inkomen beneden 200.000 dollar. 3. Verlagen van de belasting voor bedrijven van 35 naar 25 procent. 4. Het afschaffen van de successierechten.